Prezentare

Misiunea specializării Finanţe și Bănci este pregătirea unor specialişti competitivi în ştiinţele economice, în special în domeniul finanţelor, în conformitate cu dinamica economiei de piaţă. Absolvenţii programului de studiu pot profesa în diferite poziţii ale economiei și finanţelor, în mediul de afaceri privat şi cel al instituţiilor publice. Se pot angaja ca director economic sau financiar, controler financiar, tresurer, analist economic şi financiar, expert fiscal, specialist bancar, broker, specialist în asigurări, consilier financiar, cercetător, etc. Împlinirea misiunii specializării este asigurată atât prin predarea şi învăţarea materiilor din planul de învăţământ autorizat, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică a corpului profesoral şi a studenţilor, prezentată în cadrul unor conferinţe internaţionale, respectiv publicată în reviste de specialitate prestigioase.

Planul de învăţământ este în concordanţă cu planurile de învăţământ ale specializărilor similare de la alte universităţi cu tradiţie din ţară şi din Uniunea Europeană, oferind posibilitate studenţilor să-şi însuşească diverse cunoştiinţe economice şi financiare, precum şi metodologice, informatice şi comunicative. Studenţii specializării Finanţe și Bănci își pot aprofunda cunoștințele prin alegerea subiectelor opţionale de specialitate din semestrul trei în finanţele intreprinderii şi finanţele diferitelor instituţii financiare (bănci, asigurări, instituţii publice). Cursurile sunt predate de profesori calificați conform standardelor internaţionale, iar seminariile sunt concepute de responsabilii disciplinelor astfel încât, prin rezolvarea unor probleme legate de subiectul predat, studenţii pot înţelege şi aprofunda cunoştinţele predate.

Facultatea asigură studenţilor specializării Finanţe și Bănci oportunităţi de practică de specialitate în intreprinderi şi instituţii publice de pe piaţa locală, regională și internaţională. Prin exploatarea oportunităţilor oferite de programul ERASMUS studenţii specializării, pe lângă studierea unui semestru în universităţi prestigioase din străinătate, pot participa la stagii de practică profesională de una, două sau trei luni în străinătate.

Responsabil program: Dr. Králik Lóránd-István, egyetemi adjunktus

Contact: kralik.lorand@partium.ro 

Coordonator specializare: Dr. Kulcsár Edina, egyetemi adjunktus

Contact: kulcsar.edina@partium.ro