Államvizsga

Államvizsga időbeli ütemezése:

 • Témavezetővel egyeztetett témaválasztás

  • 2020. január 15, 15 óráig nyári államvizsgázóknak

  • 2020. március 31, 15 óra az őszi államvizsgázóknak

 • Jelentkezési határidő:

 • Államvizsga, ill. disszertáció időpontja: 

​​Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat kell leadni:

 • Az államvizsga dolgozat, egy bekötött VÉGLEGES példánya, plusz egy CD, amely csak az államvizsga dolgozatot tartalmazza a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban(a védéshez szükséges kísérő szöveget és bemutatót nem).
 • A témavezető tanár értékelése (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál)
 • Plágiumról szóló nyilatkozat kitöltve, aláírva (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Érettségi diploma, eredeti példány.
 • Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány.
 • Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (ha névváltoztatás történt).
 • Két darab igazolványkép.
 • Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány.
 • Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben (idei végzősöknek 300 lej, régebben végzetteknek 900 lej)
 • Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Irattartó (dosar plic)

 

Dossziét csak az adhat le, akinek minden jegye megvan. Hiányos jelentkezéseket nem fogadunk el!

Államvizsga megszervezése és ütemezése:

Az államvizsga két részből áll:

P1. Alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése (írásbeli vizsga)
P2. Az államvizsga dolgozat értékelése, bemutatása és megvédése

P1. Az alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése az alábbi tantárgyak alapján történik:

1. Közpénzügyek
2. Vállalati pénzügyek
3. Hitelintézetek műveletei
4. Pénzügyi piacok

Az írásbeli vizsga teszt formájában történik, a tesztlap 50 tesztkérdést fog tartalmazni (30 alapvető gazdasági ismeretekről és 10-10 szakismeretekről).
A dolgozatok javítását a vizsgabizottság tagjai a helyszínen elvégzik, a hallgató jelenlétében, aki aláírásával tudomásúl veszi a vizsgateszt eredményét.

P2. Államvizsga dolgozat bemutatását és megvédését az államvizsga bizottság minden egyes tagja 1és 10 közötti egész számokkal értékeli és ezek számtani átlagából két tizedes pontossággal kerekítés nélkül számítják ki a szakdolgozat érdemjegyet.
Az államvizsga jegy kiszámolása a két vizsgapróba (P1és P2) számtani átlagaként történik, két tizedes pontossággal, kerekítés nélkül. Az államvizsga teljesítésének feltétele a 6,00-os osztályzat elérése, és mindenik vizsgarészben legalább az 5,00-ös osztályzat teljesítése.

Az államvizsgára jelentkező teljes mértékben felel a szakirodalom helyes használatáért, pontos megjelöléséért. Plágium (hivatkozás nélkül felhasznált szöveg) felmerülése esetén az államvizsgára jelentkező végzős hallgatót kizárással szankcionáljuk. A plágium ellenörző szofter által végzett jelentést a hallgató csatolja a leadandó dolgozatához, amelyet a témavezető tanár kézjegyével ellát. A hasonlósági index („similarity index”) nem haladhatja meg a 20%-t.
Az államvizsga dolgozatok bemutatása és védése nyilvános.

Írásbeli vizsga tantárgyai:

1. Közpénzügyek

                          Tantárgyfelelős: dr. Fogarasi József, egyetemi tanár

                          Tematika: kozpenzugyek-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom-2020.pdf

2. Vállalati pénzügyek

                           Tantárgyfelelős: dr. Králik Lóránd, egyetemi adjunktus

                           Tematika: vallalati-penzugyek-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom 2020.pdf

3. Hitelintézetek műveletei

                          Tantárgyfelelős: dr. Králik Lóránd, egyetemi adjunktus

                           Tematika: hitelintezeti-ugyletek-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom 2020.pdf

4. Pénzügyi piacok

                           Tantárgyfelelős: dr. Králik Lóránd, egyetemi adjunktus

                           Tematika: penzugyi-piacok-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom-2020.pdf

 

Dolgozatok szerkesztésének tartalmi és formai követelményei: 

szakdolgozat-metodologia-2020-ba-ma-1.pdf

Témaválasztás:             allamvizsga-dolgozat-es-disszertacio-temajavaslatok-19-20.pdf

 

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap: jelentkezesi-lap-alapkepzes.doc

Elbocsátó nyilatkozat: elbocsatonyilatkozat.doc

Értékelőlap: ertekelolap.doc

Plágiumról szóló nyilatkozat: plagium.doc