Államvizsga

Államvizsga időbeli ütemezése:

 • Témavezetővel egyeztetett témaválasztás
  • 2020. január 15., 15 óráig nyári államvizsgázóknak
  • 2020. március 31., 15 óra az őszi államvizsgázóknak
 • Jelentkezési határidő: a nyári államvizsgára 2020. június 29 és július 3 között
 • Államvizsga időpontja: 2020. július 9.
 •  Jelentkezési határidő: Az államvizsgára szeptember 11-én 15 óráig lehet jelentkezni.

 • Az őszi államvizsga ill. disszertáció  időpontja: szeptember 17.

 • Az államvizsga dossziét kérjük a jelentkezési határidő lejártáig elektronikusan elküldeni a gtk@partium.ro címre. (államvizsga dolgozat a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban, valamint az alábbi mellékletek). Az e-mail tárgyában feltétlenül tüntessék fel a nevet és a szakot, a dokumentumokat is a saját nevükkel nevezzék el, hogy beazonosíthatóak legyenek, az e-mailben is tegyék egyértelművé, hogy ki és mit küld (Pl. Vízi_Szilveszter_plágium.pdf).

​​Dosszié tartalma

 • Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által – a jelentkező kitölti, továbbítja az oktatónak, aki tudomásul veszi és beküldi a titkárságra
 • Az államvizsga egy spirálozott VÉGLEGES példánya – az államvizsgát idén nem kell kinyomtatni, be kell küldeni egyetlen pdf formátumban
 • A témavezető tanár értékelése – a témavezető kitölti és beküldi a titkárságra
 • Plágiumról szóló nyilatkozat kitöltve, aláírva – ezt a hallgató kitölti, kinyomtatja, aláírja és szkennelve küldi be a titkárságra, a többi dokumentummal együtt
 • Plágiumellenőrző szoftver használatát igazoló jelentés aláírva a hallgató és témavezető által (lásd lentebb Plágiumellenőrző szoftver használata dokumentumot) – Az államvizsga dolgozat végleges változatát június 12-30 között el kell küldeni a konyvtar@partium.ro címre egyetlen word dokumentumban plágiumellenőrzésre. Az ellenőrzés után kapnak egy jelentést a témavezetővel együtt, amennyiben a témavezető jóváhagyja, beküldi a tikárságra a jelentést
 • Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat – ezzel semmi tennivaló nincs, mert a pénztár, könyvtár, kollégium leküldi a titkárságra a tartozók listáját, akik értesítést kapnak. Ezeket rendezni kell, akinek tartozása van, attól nem fogadnak el jelentkezést.
 • Érettségi diploma, eredeti példány – a titkárság e-mailben informálta a hallgatókat az ezzel kapcsolatos tennivalókról
 • Egyetemi diploma, eredeti példány – a titkárság e-mailben informálta a hallgatókat az ezzel kapcsolatos tennivalókról
 • Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány– a titkárság e-mailben informálta a hallgatókat az ezzel kapcsolatos tennivalókról
 • Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (névváltoztatás esetén) – a diploma átvételekor kell majd leadni
 • Két darab igazolványkép – a diploma átvételekor kell majd hozni
 • Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány – szkennelve csatolniuk kell a leadandó dokumentumokhoz 
 • Vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben (idei végzősöknek nyári államvizsgán 300 lej, ősszel 600 lej, régebben végzetteknek 900 lej – az idei végzősöknek a nyári államvizsga díj 200 lej, az őszi államvizsga díj 400 lej, a régebben végzetteknek 900 lej – a befizetés elektronikusan a https://payment.partium.ro/ oldalon keresztül történik, a felületen feltétlenül az Államvizsga díj opciót válasszák. A jelentkezési dokumentumokhoz csatolni kell a befizetést igazoló email másolatát vagy egy képernyőfelvételt a sikeres átutalásról. Fontos, hogy helyesen adják meg az e-mail címüket, amikor utalnak.  
 • A munkaerő-piaci helyzet a végzés pillanatában – az erre vonatkozó nyomtatványt a többi dokumentummal együtt csatolni kell a dossziéhoz, kitöltve (nem kell külön nyomtatni, aláírni és szkennelni)
 • Alumni nyilatkozat – az erre vonatkozó nyomtatványt a többi dokumentummal együtt csatolni kell a dossziéhoz, kitöltve (nem kell külön nyomtatni, aláírni és szkennelni)
 • Hozzájáruló nyilatkozat az államvizsga rögzítéséhez – nyomtatva, aláírva és szkennelve csatolni a dossziéhoz a többi dokumentummal együtt

Dossziét csak az adhat le, akinek minden jegye megvan. Hiányos jelentkezéseket nem fogadunk el!

Államvizsga megszervezése és ütemezése:

Írásbeli vizsga tantárgyai:

1. Közpénzügyek

                          Tantárgyfelelős: dr. Fogarasi József, egyetemi tanár

                          Tematika: kozpenzugyek-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom-2020.pdf

2. Vállalati pénzügyek

                           Tantárgyfelelős: dr. Králik Lóránd, egyetemi adjunktus

                           Tematika: vallalati-penzugyek-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom 2020.pdf

3. Hitelintézetek műveletei

                          Tantárgyfelelős: dr. Králik Lóránd, egyetemi adjunktus

                           Tematika: hitelintezeti-ugyletek-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom 2020.pdf

4. Pénzügyi piacok

                           Tantárgyfelelős: dr. Králik Lóránd, egyetemi adjunktus

                           Tematika: penzugyi-piacok-allamvizsga-tematika-es-szakirodalom-2020.pdf

 

Dolgozatok szerkesztésének tartalmi és formai követelményei: 

szakdolgozat-metodologia-2020-ba-ma-1.pdf

Témaválasztás:             allamvizsga-dolgozat-es-disszertacio-temajavaslatok-19-20.pdf

 

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap: jelentkezesi-lap-alapkepzes.doc

Alumni hozzájáruló nyilatkozat  pke-alumni-hozzajarulo-nyilatkozat.doc

Munkaerőpiaci helyzet pke-munkaeropiaci-helyzet.doc

Értékelőlap: ertekelolap.doc

Plágiumról szóló nyilatkozat: plagium.doc

Plágium ellenőrző használati útmutató plagiumellenorzo-utmutato.pdf

Hozzájáruló nyilatkozat az államvizsga rögzítéséhez 3a-sz-melleklet-consimtamant-privind-inregistrarea-examenului-de-finalizare.docx