Bemutatás

A PKE Közgazdaságtudományi Kara 2012-ben a szükséges engedélyek birtokában hirdet először felvételit a Bank és pénzügyek alapszakra és 2019-ben nyert végleges akkreditációt. A szak célja olyan pénzügyi szakemberek képzése, akik alapos közgazdasági és pénzügyi ismeretek birtokában bankokban, biztosító intézményekben és vállalatok pénzügyi részlegein kívánnak dolgozni a versenyszféra és a közintézmények különböző iparágaiban.

A szak elvégzését követően hallgatóink gazdasági vagy pénzügyi igazgató, pénzügyi kontroller, kincstárnok, gazdasági és/vagy pénzügyi elemző, adószakértő vagy adóellenőr, banki munkatárs, bróker, biztosítási szakértő, biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadó, kutató, stb. beosztásokban dolgozhatnak.

A pénzügyszak küldetésének megvalósítását egyrészt a közgazdasági és pénzügyi szaktantárgyak illetve látókörbővítő és idegen nyelvi tantárgyak, másrészt a tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók és kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak a nemzetközi tudományos kutatási hálózatokba történő bekapcsolásával biztosítjuk.

A szak tanmenete tartalamazza mindazokat a közgazdasági, pénzügyi, módszertani, informatikai ismereteket és kommunkációt fejlesztő tantárgyakat, amelyeket a hasonló szakosodást nyújtó romániai és az Európai Unió többi tagországainak egyetemein oktatnak.

A Bank és pénzügyek szak hallgatóinak a harmadik félévtől lehetőségük van vállalati pénzügyekre és különböző intézetek (bankok, biztosítók, közintézmények) pénzügyeire szakosodni az opcionális tantárgyak és a szakdolgozat témájának megválasztásával.

A tudományos minősítéssel rendelkező egyetemi oktatók által tartott előadások gyakorlati tudnivalókat adnak át hallgatóinknak, a szemináriumokon és a számítógépes gyakorlati órákon pedig feladatok megoldásával, szakirodalom tanulmányozásával segítjük hallgatóinkat hogy megértsék az előadásokon elhangzó tananyagot. A kötelező szakmai gyakorlat teljesítését a Közgazdaságtudományi Kar helyi, regionális és nemzetközi vállalatokkal és intézetekkel megkötött megállapodásokkal biztosítja. Az ERASMUS program finanszírozásában hallgatóink amellett, hogy egy félévet rangos külföldi egyetemeken tanulhatnak, külföldi szakmai gyakorlaton is részt vehetnek.

Tanulmányi felelős: Dr. Králik Lóránd-István, egyetemi adjunktus

E-mail:  kralik.lorand@partium.ro 

Szakkoordinátor: Dr. Kulcsár Edina, egyetemi adjunktus

E-mail: kulcsar.edina@partium.ro